Kantooradres:

Laan v Meerdervoort 12b
2517 AJ Den Haag
hoek De Ruijterstraat

Postbus 85997
2508 CR Den Haag

KvK 27.27.9559
Taxaties LLLL Real Estate Partners B.V. - Den Haag

Onze diensten | Taxaties

Deskundigheid, regionale marktkennis en ervaring.

Drie elementen die u zeker terugziet bij de taxaties zoals uitgevoerd door Real Estate Partners B.V.

Of het nu gaat om aan- of verkooptaxaties, waardeverklaringen, WOZ-taxaties, financieringen, nalatenschappen of geveltaxaties. Wij hebben de kennis, kunde en ervaring in huis voor elk soort of type onroerend goed.

Wij verzorgen taxaties conform de voorwaarden van Het Nederlands Woning Waarde Instituut, oftewel NWWI. Het NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Aan elk van de door ons uitgevoerde taxaties ligt een grondige analyse ten grondslag, gevolgd door een kwalitatieve en door alle financiële instellingen erkende rapportage.

T 070 - 328 09 09 of info@real-estatepartners.nl