Kantooradres:

Laan v Meerdervoort 12b
2517 AJ Den Haag
hoek De Ruijterstraat

Postbus 85997
2508 CR Den Haag

KvK 27.27.9559
MKB-bedrijfsonroerend goed LLLL  - Den Haag

Onze diensten | MKB-bedrijfsonroerend goed (MKB BOG)

In de regio "Groot Haaglanden" zijn wij actief in het segment van het midden- en kleinbedrijf. Dat wil zeggen vooral winkels, garages, kantoren, ambachtsruimten en winkel/woonhuizen.

Door ons grote relatienetwerk in het midden- en kleinbedrijf én de juiste lokale kennis overzien wij ook deze markt uitstekend.

T 070 - 328 09 09 of info@real-estatepartners.nl